CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH
VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

BACH KHOA HEAT, REFRIGERATION & ENVIRONMENTAL ENGINEERING COMPANY LIMITED

Hỗ trợ trực tuyến

18/106 Lê Thanh Nghị
Tel : +84 43 8694693
Fax : +84 43 6286068
Email :hreecompany@gmail.com
Website : hree.vn
Hotline : 0983 83 1979
 

 

Thống kê

Sản phẩm » Ống Đồng

PHỤ KIỆN ÔNG ĐỒNG
PHỤ KIỆN ÔNG ĐỒNG
ỐNG ĐỒNG CÁY DÀI ...
ỐNG ĐỒNG CÁY DÀI 2.9M, ASTM B280 Standard
ỐNG ĐỒNG CUỘN DÀI ...
ỐNG ĐỒNG CUỘN DÀI 15M, ASTM B280 Standard