CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH
VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

BACH KHOA HEAT, REFRIGERATION & ENVIRONMENTAL ENGINEERING COMPANY LIMITED

Hỗ trợ trực tuyến

18/106 Lê Thanh Nghị
Tel : +84 43 8694693
Fax : +84 43 6286068
Email :hreecompany@gmail.com
Website : hree.vn
Hotline : 0983 83 1979
 

 

Thống kê

LIÊN HỆCÔNG TY TNHH KĨ THUẬT NHIỆT LẠNH VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
 
Văn phòng liên lạc
 
Địa chỉ : 18/106 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện Thoại 043 8694963
Fax : 043 6286068
Email : hreecompany@gmail.com
Website : http://www.hree.vn
Hotline 0983 83 1979